วันศุกร์, ตุลาคม 05, 2555

มันจบแล้วครับเน

โลกธรรมทั้งแปดปรกติ
ตรึกตรองตริพิจารณาล้วนน่าขำ
มีลาภ-เสื่อมลาภบาปบุญนำ
มียศ-เสื่อมยศซ้ำกรรมซัด

มีสุข-ทุกข์,สรรเสริญ-และนินทา
ปรกติธรรดาสังสารสัตว์
มีเกิดแก่แพ้-ชนะสารพัด
มีพบ-พรากจากพลัด บัดเดี๋ยว..ตาย!

ตถตา-เช่นนั้นเอง
พินิจเพ่งให้สงบพบความหมาย
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดทั้งใจกาย
เว้นแต่เวรที่สร้างไว้ต้องใช้กรรม


นิราศร้างห่างไกลไร้ยี้ห้อย
แผ่นดินสูงขึ้นหน่อยพลอยถลำ
ปากไม่ล้นก้นไม่รั่วชั่วไม่ทำ
จงจดจำจารึกนึกถึงเนฯ

โดย ปีกซ้า่ย ไทยอีนิวส์